Lighting Soft Box

60x90cm

  • Godox Smart 300W Studio Flash Strobe 60x90cm Softbox Single Light Kit 220V 230V
  • Godox DE400 (3X 400W) Studio Flash Strobe Light 60x90cm Softbox Kit + FT-16 220V
  • Godox DE300 X3 900W Studio Flash Strobe Light 60x90cm Softbox Kit with FT-16 220V